Do you support Dr HQ Nala 's belief of IsiThembu(Polygamy)?
2 Comments

  • sbo majola - 3 years ago

    mina anginayo inkinga ngesithembu,ngoba ngisho oking solomon no Daniel basendulo bebenaso.kodwa mina ngokwami angeke ngisithathe

  • Malibongwe Khuzwayo - 3 years ago

    Ngisho nase bhayibhelini isithembu sikhona. Ukuthatha isithembu akusilona iphutha, kodwa lokho kusiza ekutheni indoda ilawuleke. Phambili ngesithembu, ukujola (cheating) must fall.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment