Do you support Dr HQ Nala 's belief of IsiThembu(Polygamy)?

4 Comments

 • USHOBA LENKUNZI - 2 years ago

  I do not care for real. Whatever,he believes in its his decision and those involved.

 • MENZI - 2 years ago

  i realy dont care

 • sbo majola - 5 years ago

  mina anginayo inkinga ngesithembu,ngoba ngisho oking solomon no Daniel basendulo bebenaso.kodwa mina ngokwami angeke ngisithathe

 • Malibongwe Khuzwayo - 5 years ago

  Ngisho nase bhayibhelini isithembu sikhona. Ukuthatha isithembu akusilona iphutha, kodwa lokho kusiza ekutheni indoda ilawuleke. Phambili ngesithembu, ukujola (cheating) must fall.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment