Lens vs Monaco: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Monaco thắng
  62.5%

   
 • Hoà
  18.75%

   
 • Lens thắng
  18.75%

   
Posted 4 years.