Guingamp vs Reims: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Guingamp thắng
  0%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Reims thắng
  0%

   
Posted 4 years.