Hamburger SV vs Freiburg: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Hamburger SV thắng
  69.57%

   
 • Hoà
  21.74%

   
 • Freiburg thắng
  8.7%

   
Posted 4 years.