Ποιές από τις παρακάτω εταιρείες γνωρίζετε γενικά;

 • Exago
  0%
  0 votes

   
 • Clickbase
  4%
  1 vote

   
 • Inetsoft
  4%
  1 vote

   
 • CRD
  0%
  0 votes

   
 • Board
  0%
  0 votes

   
 • SiSense
  9%
  2 votes

   
 • Phocas
  0%
  0 votes

   
 • Silvertrac
  0%
  0 votes

   
 • Hubspot
  4%
  1 vote

   
 • Targit
  4%
  1 vote

   
 • Adaptive Insights
  0%
  0 votes

   
 • Jaspersoft
  4%
  1 vote

   
 • Revel
  0%
  0 votes

   
 • Apple
  4%
  1 vote

   
 • Oracle
  4%
  1 vote

   
 • TerraData
  4%
  1 vote

   
 • Amazon
  4%
  1 vote

   
 • Google
  4%
  1 vote

   
 • Facebook
  4%
  1 vote

   
 • SalesLogix
  4%
  1 vote

   
 • SalesForce
  4%
  1 vote

   
 • Pivotal
  4%
  1 vote

   
 • Actian
  0%
  0 votes

   
 • Qliktech
  4%
  1 vote

   
 • Microstrategy
  4%
  1 vote

   
 • Tableu
  4%
  1 vote

   
 • EMC
  4%
  1 vote

   
 • IBM
  4%
  1 vote

   
 • Microsoft
  4%
  1 vote

   
 • SAP
  4%
  1 vote

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment