Er omlegging av tilskudd for lam et reelt tap eller ikke?