Στις τελευταίες εκλογές, οι εκλογείς ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ...

Poll choices
Poll posted 4 years ago.