Στις τελευταίες εκλογές, οι εκλογείς ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ...

Poll choices
Posted 4 years.