מהי עמדתך כלפי ארגונים הפועלים, כביכול, נגד המדיניות העכשווית של המדינה?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment