האם "מבחן כיפוף האצבע" הוא חלק מהפרקטיקה המקובלת בכירורגיה פלסטית

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment