בעניין הסכמה מדעת, מה דעתך על פסיקת בית המשפט במקרה זה ?

Poll choices
Posted 4 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment