Gibraltar vs Cộng hòa Ailen: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Gibraltar thắng
  25%

   
 • Hoà
  37.5%

   
 • Cộng hòa Ailen thắng
  37.5%

   
Posted 4 years.