Διαβάζετε στην εφημερίδα ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για την ιλαρά στην περιοχή σας είναι 90%. Τι σκέφτεστε;

Poll choices
Posted 4 years.