Zakupię medalik Jezusa Króla wszystkich narodów.

Poll choices
Poll posted 4 years ago.