Einduitslag van de verkiezing Ambassade van de Verdraagzaamheid 2015 (Poll Closed)