Perth Glory vs Adelaide United: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Perth Glory thắng
  44.44%

   
 • Hoà
  11.11%

   
 • Adelaide United thắng
  44.44%

   
Posted 4 years.