Thành ngữ (idiom) và Tục ngữ (proverb) là giống nhau ?

 • Không rõ
  6.67%

   
 • Sai
  33.33%

   
 • Đúng
  53.33%

   
 • Other
  6.67%

Posted 4 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment