Bør Vestlandet ta sin del av ansvaret for å bevare jerven?