Która teoria jest prawdziwa?

Poll choices
Posted 4 years.