Option image
En general, trobo que l'estat de conservació dels llibres de la Biblioteca de Geologia (UB-CSIC) és...