ஜெயமோகன் காகித மதிப்பு கூட இல்லாத குப்பையை பரிந்துரைப்பது சரியா?