Vài quy tắc sinh hoạt dành cho sinh viên (và không phải sinh viên)

 • Cần gì phải thế. Thế nào chả được. Tự do mà.
  0%

   
 • Cũng hay
  0%

   
 • Giá Việt Nam cũng theo được thế này thì có phải tốt không
  0%

   
 • Bấm bên dưới để nghe và cho ý kiến
  0%

   
 • Other
  0%

Poll posted 4 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment