Ön szerint a TEK egy a társadalomra nézvést hasznos és megbízható/szavahihető testület?

Poll choices