بهترین محصول سال 2015 مایکروسافت؟ (Poll Closed)

 • هالولنز
  27.54%
  236 votes

   
 • ویندوز 10
  21.12%
  181 votes

   
 • سرفس پرو 4
  12.6%
  108 votes

   
 • سرفس بوک
  25.9%
  222 votes

   
 • گوشی های پرچمدار جدید
  11.9%
  102 votes

   
 • دیگر موارد: آفیس 2016، مایکروسافت بند 2 و غیره
  0.93%
  8 votes

   

Posted 4 years.