بهترین محصول سال 2015 مایکروسافت؟ (Poll Closed)

 • هالولنز
  28%
  236 votes

   
 • ویندوز 10
  21%
  181 votes

   
 • سرفس پرو 4
  13%
  108 votes

   
 • سرفس بوک
  26%
  222 votes

   
 • گوشی های پرچمدار جدید
  12%
  102 votes

   
 • دیگر موارد: آفیس 2016، مایکروسافت بند 2 و غیره
  1%
  8 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com