Πιστεύετε ότι το Σκάνδαλο Novartis είναι μια υπόθεση "σχεδιασμένη από την κυβέρνηση;" (Poll Closed)

 
 
 
 
12 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.