प्रहरीले ड्युटीमा रहँदा मोबाइल फोन चलाएर कुरा गर्नु वा फोटो/भिडियो खिच्नु उचित हो?