के तपाईँ आफू वा आफ्ना आफन्तको विद्युतीय शव दाह गर्न तयार हुनुहुन्छ?