Bạn muốn tớ làm gì trước? (2016/02/21) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  5%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  8%

   
 • Sub 1 video tự do (tức video không thuộc 2 loại trên)
  2%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  3%

   
 • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
  3%

   
 • Dịch một chương phiên ngoại Trầm nịch
  52%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  10%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  18%

   
Posted 3 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment