מהם הברים המועדפים עליכם על דיזנגוף?

 • ג'ונס בר Johns Bar
  1%
  5 votes

   
 • גובה 192
  1%
  3 votes

   
 • איז'ו ובבט
  2%
  7 votes

   
 • דיזי פרישדון
  6%
  22 votes

   
 • רום סרוויס
  3%
  13 votes

   
 • סרבסה
  5%
  19 votes

   
 • סימטא
  22%
  88 votes

   
 • מייט Mate
  3%
  11 votes

   
 • 223
  5%
  21 votes

   
 • אילקה
  2%
  9 votes

   
 • צינה
  19%
  75 votes

   
 • ביר גארדן
  6%
  23 votes

   
 • רוטינה
  3%
  10 votes

   
 • 6 במאי
  2%
  9 votes

   
 • מילה Mila
  5%
  19 votes

   
 • ג'אספר בר Jasper Bar
  5%
  20 votes

   
 • ספייסהאוס Spicehaus
  2%
  7 votes

   
 • קונסיירז' Concierge
  8%
  30 votes

   
 • Other
  2%
  7 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment