Vilka artister tycker DU förtjänar vara kvar på listan? (Poll Closed)

Results for this poll have been set to private.
Posted 3 years.