விஜயகாந்த் 'கிங்' ஆவதைவிட ஜெயலலிதா 'குயின்' ஆக தொடர்வதே நல்லது என்று சொன்னவர் யார்? (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Total Votes

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.