Ito ang mga naging kalahok. Sino ang sa tingin mo ang mananalo?