Devemos usar agrotóxicos banidos no exterior?

Poll choices