Puebla vs Chiapas: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Puebla thắng
  0%

   
 • Hoà
  33%

   
 • Chiapas thắng
  67%

   
Posted 3 years.