Hemeretzigarren asteko txio onena (2016) (Poll Closed)

 • @katixagirre
  27%
  14 votes

   
 • @martin_kitto
  47%
  24 votes

   
 • @MikelPagadi
  10%
  5 votes

   
 • @txerren
  2%
  1 vote

   
 • @Batisezeiza
  4%
  2 votes

   
 • @kazabaleta
  8%
  4 votes

   
 • @AnaisNi
  2%
  1 vote

   

Poll posted 3 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com