Ska föräldrar genomgå obligatoriskt samtal med psykolog för att fastställa deras hälsa/ohälsa innan den juridiska processen startar?

Poll choices