Ska det finnas sanktioner mot den förälder som försvårar eller omöjliggör barnets kontakt med den andra föräldern eller barnets övriga familjenätverk?

Poll choices