ബ്രസീല്‍-ഇക്വഡോര്‍ മത്സരത്തിലെ ഗോള്‍ വിവാദം റഫറിയുടെ തീരുമാനം ശരിയോ?

Posted 3 years.