Hogeitabostgarren asteko txiorik onena (2016)

 • @x10tweet
  6%
  3 votes

   
 • @MikelPagadi
  14%
  7 votes

   
 • @eetxeberria
  26%
  13 votes

   
 • @txuriya
  38%
  19 votes

   
 • @kazabaleta
  2%
  1 vote

   
 • @josu_goiko
  8%
  4 votes

   
 • @inasito1
  6%
  3 votes

   

Poll posted 3 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com