How would you rate Sapporo Ichiban Kun Ramen Sumo-kuchikin (Smoked Chicken)?