Vrijwillige penningmeesters moeten strenger gecontroleerd worden