Israel vs Italia: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Israel thắng
  15%

   
 • Hoà
  7.5%

   
 • Italia thắng
  77.5%

   
Posted 3 years.