Het Hoornbeeck College had deze brief niet moeten sturen