Estonia vs Gibraltar: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Estonia thắng
  33.33%

   
 • Hoà
  66.67%

   
 • Gibraltar thắng
  0%

   
Posted 3 years.