Latvia vs Hungary: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Latvia thắng
  45.45%

   
 • Hoà
  18.18%

   
 • Hungary thắng
  36.36%

   
Posted 3 years.