Como denominarías o país da Unión Europea...

Poll choices
Posted 3 years.