Ձեր վերաբերմունքը բանակի համար 1000 դրամ գանձելուն:

Poll choices
Posted 3 years.