Ձեր վերաբերմունքը բանակի համար 1000 դրամ գանձելուն:

Posted 2 years.