Berrogeita bosgarren asteko txio onena (2016) (Poll Closed)

 • @maite_ber
  6%
  3 votes

   
 • @kaukorikura
  46%
  25 votes

   
 • @arrabita
  2%
  1 vote

   
 • @JosebeIturrioz
  13%
  7 votes

   
 • @edulartzanguren
  7%
  4 votes

   
 • @MikelPagadi
  15%
  8 votes

   
 • @robergutierrez
  11%
  6 votes

   

Poll posted 3 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com