Hungary vs Thụy Điển: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Hungary thắng
  38.1%

   
 • Hoà
  9.52%

   
 • Thụy Điển thắng
  52.38%

   
Posted 3 years.