En cas de haver respost negativament, quin és el motiu (horari, preu, falta d’informació, altres…)?

Poll choices
Posted 3 years.