En cas d’haver respost afirmativament, quina activitat fa? (especificar curs i activitat, si us plau)

Poll choices
Posted 3 years.